Jak dlugo leci sie do USA

Jak dlugo leci sie do USA

Teoria za pomocą silnego pola magnetycznego w celu poprawy zużycia paliwa w silnikach spalinowych nie jest niczym nowym. Pola magnetyczne były wykorzystanie poprawiających spalanie paliwa już w 1940 roku. Siły powietrzne USA wykorzystane magnesy na ich samolotu Mustang i produkowane większy zasięg i wydajność z paliwem złej jakości.http://renmak.pl/ W 1952 roku Felix Bloch i Edward Mills Purcell zostały wspólnie otrzymał Nagrodę Nobla za swoją pracę na pól magnetycznych na stałych, ciekłych i gazowych substancji.

Istnieją trzy sposoby magnesy oszczędzać energię i paliwo.

Przymocuj magnes do paliwa rury ołowianej swojej palnika. Warunki magnes paliwo pozwala na większe spalanie. Dzieje się tak od razu. Produkują więcej ciepła dla tej samej ilości paliwa i szkodliwych emisji jest cięty. Mam Calorgas (Liquid Petroleum Gas), centralne ogrzewanie. Ponieważ mocowania magnesu, moje polecenie zapłaty zostało zredukowane o 110%. Jeżeli kocioł jest stare i nieefektywne, zamiast kupować nowy kocioł, spróbuj najpierw magnes.

Ponadto odkurzacz palić oznacza, że ??kocioł będzie potrzebował mniej serwisowanie i trwa dłużej. Jeżeli kocioł jest już skuteczna, wówczas świadczenie będzie mniejsza. Nie mogą tworzyć energii podczas reakcji chemicznych. Magnesy pozwalają jednak tak blisko 100% spalania. Zamiast kupować drogiego nowego kotła, należy dołączyć magnes.

Przymocuj magnes do kanału paliwowego swojego samochodu i zaoszczędzić paliwo, energię i zmniejszyć emisję. Magnes poprawia spalanie. To daje lepsze mil na galon, więcej mocy i płynność pracy silnika.

W 1992 roku Warren Springs Laboratories, własny dział testowania pojazdu Rząd Wielkiej Brytanii DTI, zlecono przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań na temat korzyści płynących z paliwem magnetycznego na pojazdach silnikowych i byli bardzo zaskoczeni wynikami.
Artykuł napisany p rzez: ziemlewski.pl